Förtydligande om licenslösa spelare i VM-kvalet

Av SBHFs styrelse
I Förbundsnytt
16 juni 2021
0 kommentarer
Medlemmar har uppmärksammat styrelsen på att det i den publicerade kvallistan finns spelare som inte betalat licensavgiften för säsongen 2019/20 och frågan har därför väckts ifall dessa spelares resultat skall strykas.
 
Styrelsen har diskuterat frågan ingående och även stämt av den med en jurist. Juristens bedömning är att TF är otydliga i frågan men att det inte finns uttryckligt stöd i TF för att stryka denna/dessas spelares resultat om de väl tillåtits att spela turningar. TF innehåller ingen skrivning kring att kval/rankingpoäng ej skall tilldelas ej licensierade spelare. Nästa fråga är ifall spelarnas resultat helt skall makuleras men något tydligt stöd för det hittas inte heller tydligt i TF enligt juristen bedömning. Det har även tidigare år hänt relativt frekvent att spelare tillåtits spela turneringar utan att ha betalat licens och få fått tillgodoräkna sig poäng retroaktivt när licensen väl betalats. Styrelsen anser även att det faktum att säsongen avbrutits halvvägs igenom är en förmildrande omständighet i frågan.
 
TF innehåller dock ett tydligt krav på att spelare skall vara licenserade när de representerar Sverige i internationella mästerskap och styrelsen har mot bakgrund av detta beslutat att spelarna som ej betalat licensavgiften under 2019/20 kommer tillåtas att delta på VM så länge licensavgiften är betald innan VM startar.
 
För att undvika något likande i framtiden kommer TF att ses över. Även rutinen för att säkerställa att licenser betalas kommer att stärkas upp framöver.

Lämna ett svar