SBHF indraget i olycklig namnstrid

Av Webbansvarig
I Nyheter
1 april 2020
1 kommentar

Sveriges Bowlinghallars Förbund, som likt Svenska Bordshockeyförbundet lyder under förkortningen SBHF, har under en tid fört påtryckningar mot Bordshockeyförbundet med krav att det sistnämnda ska ändra sitt namn. Det är genom sitt juridiska ombud, Leif Silbersky, som Bowlinghallarnas förbund nu tar rättslig strid för ensamrätt till namnet SBHF med motiveringen att det råder ”uppenbar risk för sammanblandning” de två förbunden emellan, samt att de inte vill ”riskera att förknippas med en så pass oseriös sport”. Bordshockeyförbundets styrelsemedlem Markus Bengtsson har via telefon försökt föra en diskussion med Silbersky angående vilken juridisk grund Bowlinghallarnas förbund egentligen står på i frågan, men blivit avsnäst med orden ”du ska passa dig” och ”vi ses i rätten”. Bordshockeyförbundet har, efter fortsatt ordväxling, försökt sträcka ut en försoningens hand gentemot Bowlinghallarnas förbund genom att skicka en Aladdinask till dess generalsekreterare Johan Rundgren. Asken returnerades emellertid en vecka senare med enbart de ”äckliga” pralinerna kvar och en lapp med texten ”det här är vad vi tycker om er”. Rundgren har sedan dess undvikit att bemöta Bordshockeyförbundets försök till kontakt.

Flera incidenter har sedermera följt i kölvattnet av konflikten. Den kände svenske bordshockeyspelaren Lars Fridell ska enligt uppgifter fått två storlekar för stora bowlingskor vid ett besök i en bowlinghall tidigare i mars, trots att det till synes fanns skor i hans storlek kvar i receptionen. Lars berättar att receptionisten varit spydig, hånfull och fullständig likgiltig inför farorna att bowla i för stora skor. Obekräftade uppgifter förekommer också gällande att Bowlinghallarnas förbund ska ha lämnat kryptiska meddelanden på SVT:s Text-TV natten mellan den 3:e och 4:e mars, där bl.a. hot ska ha yttrats mot Bordshockeyförbundets medarbetare. SVT bekräftar via mail att deras tekniker tycks ha identifierat vissa oegentligheter natten i fråga, men vill inte specificera vad dessa oegentligheter i praktiken bestod av. Enligt hörsägen ska dessutom kassören i Bowlinghallarnas förbund, Andreas Andersson, ha ”dragit fingret över halsen” i en aggressiv gest gentemot ”någon som liknade [bordshockeyspelaren] Wilhelm Pössl”, men trovärdigheten i dessa uppgifter är problematisk att uppskatta.    

Även STIGA har tvingats utstå kritik från tunga namn inom Bowlinghallarnas förbund. När STIGA meddelade att de inte har för avsikt att ta avstånd från den organiserade bordshockeyverksamheten kontrade Bowlinghallarnas förbund genom att i en pressrelease fastslå att inte bara bordshockey, utan även bordtennis är sporter för ”de som saknar talang inom allt annat”. Enbart STIGAs ”Tumba Hockey” från 1960-talet var, enligt Bowlinghallarnas förbund, en någorlunda bra produkt.

Stämningsansökan är tingsrätten i Stockholm tillhanda, och båda ”SBHF” väntar med spänning på besked senare i vår.    

En kommentar till “SBHF indraget i olycklig namnstrid”

Lämna ett svar