Årsmötet 2020

Hem Diskussionsforum SBHF Årsmötet 2020

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #9356
  Matti Månsson
  Moderator

  Så var det dags att riva av SBHFs årsmöte 2020. Som framgått av kallelsen är detta ett helt webbaserat årsmöte med start idag mån 22/6. Mötet pågår fram t.o.m sön 28/6.

  Klubbar med rösträtt är följande: Borlänge Bordshockey, Björkhagen Rangers, BH Chiefs BH, Tegelhusets OBK, Umeå HSS.

  Första dygnet ämnar vi åt punk 1-3 på dagordningen:

  1. Val av:
  A ordförande för mötet
  B sekreterare för mötet
  C två justerare, tillika rösträknare

  -Jag föreslår mig själv som mötets ordförande. Sekreterare föreslår jag att vi lämnar blankt, då det förefaller överflödigt i ett forumsammanhang. Till justerare och rösträknare föreslår jag Markus bengtsson och Anna Holmström.

  2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

  -Kan vi fastslå att mötet blivit behörigt utlyst?

  3. Fastställande av dagordningen

  – Kan vi slå fast den dagordning som finns utskriven i kallelsen?

  #9357
  Markus Bengtsson
  Deltagare

  Jag är här beredd att räkna röster

  #9358
  Joakim Åström
  Deltagare

  Umeå röstar enl förslag på punkt 1 samt ja på punkt 2&3

  #9359
  Jakob Jonsson
  Deltagare

  Björkhagen röstar också enligt förslag på 1 och ja till punkt 2 & 3

  #9360
  Hans Lindqwist
  Deltagare

  Chiefs röstar också enligt förslag på 1 och ja till punkt 2 & 3

  #9361
  Henrik Nilsson
  Deltagare

  Tegelhuset röstar också enligt förslag på 1 och ja till punkt 2 & 3

  #9362
  Matti Månsson
  Moderator

  Då tackar jag för årsmötets förtroende och går vidare på dagordningen.

  4. Föredragning av:
  A Styrelsens verksamhetsberättelse
  B Revisorernas berättelse

  -SBHF:s verksamhetsberättelse för den gångna säsongen kan ni läsa här.
  -För revisorernas berättelse lämnar jag ordet till Rickard Sjöstedt.

  #9363

  Hej på er!

  Jag försöker hitta ett sätt att ladda upp revisionsberättelsen i sin helhet men summerar nedan.

  Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. Vi tillstyrker även att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  //Rickard

  #9364
  Matti Månsson
  Moderator

  Revisorernas berättelse kan ni läsa i sin helhet här.
  Detta för oss vidare till nästa punk:

  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  -Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den gångna säsongen?

  #9365
  Matti Månsson
  Moderator

  För att effektivisera detta lite tar jag upp nästa punkt på samma gång:

  6. Fastställande av medlemsavgiften

  -Ska vi behålla nuvarande licensavgifter (100 kr för spelare, 100 kr för klubb)?

  Lite bakgrund kan vara bra här. Kassör Lars Fridell skriver följande i årets ekonomiska rapport:

  Våra inkomster överstiger utgifterna, vilket är bra. Vi har råd med nuvarande antal spelare/licenser att spendera ca: 5000kr till olika utgifter typ tröjor. Kanske licenserna borde höjas så att vår buffert blir större framöver.

  Plusgirot 35365,95
  Sparkonto 20185,87

  Jag föreslår att vi behåller nuvarande licenser även nästa säsong, men öppnar upp för en grundligare utvärdering/dialog kring detta och (förhoppningsvis) isåfall kan besluta detta på ett ”fysiskt” årsmöte.

  #9366
  Markus Bengtsson
  Deltagare

  Håller med om att beslut om höjda licenser är bra att ta på ett vanligt årsmöte. Tycker dock att hundra kronor för ett år är väldigt billigt.

  #9367
  Joakim Åström
  Deltagare

  Umeå röstat för ansvarsfrihet till styrelsen.

  Umeå håller med Marcus att 100 kr är lågt för ett års licens och vi kan tänka oss en höjning. Samtidigt kan vi stödja att en höjning diskuteras på nästa fysiska möte.

  #9368
  Markus Bengtsson
  Deltagare

  Nu har vi ju redan fastställt dagordningen men borde vi inte för formens skull även fastställa röstlängden?
  Isf
  Chiefs
  Björkhagen
  Umeå
  Avantgarde
  Tegelhuset

  #9370
  Jakob Jonsson
  Deltagare

  Björkhagen röstar ja till ansvarsfrihet och är för en oförändrad avgift.

  #9371
  Matti Månsson
  Moderator

  Markus: I första inlägget radade jag upp de klubbar som är licensierade och därmed har rösträtt. Om du byter ut Avantgarde Lund mot Borlänge blir det rätt! Om det, mot förmodan, blir oavgjort i en omröstning har ordf utslagsröst.

  Även om röstningen gällande punk 5 och 6 ännu inte är avslutad (tre klubbar har ännu inte röstat) tolkar jag opinionen som att inga större diskussioner kommer blossa upp här, och fyller därmed på med nästa punkt:

  7. Val av:
  A ledamöter till styrelsen och suppleanter
  B valberedning
  C två (2) revisorer

  Valberedningen, bestående av Martin Lundén och Fredric Axelsson, föreslår följande namn till SBHF:s organisation säsongen 20/21:

  A. (Styrelse)
  Matti Månsson, omval (avgår som ordförande)
  Patrik Hellström, omval
  Gustaf Hermansson, nyval
  Joakim Åström, nyval, (tillträder som ordförande)
  Anton Jalneskog, nyval
  Lars Fridell, suppleant, omval (kassör)
  Jakob Jonsson, suppleant (avgår som ordinarie ledamot och tillträder som suppleant)

  B. (Valberedning)
  Martin Lundén, omval
  Peter Östlund, nyval

  C. (Revisorer)
  Rickard Sjöstedt, omval
  Fredric Axelsson, nyval

  -Bifaller årsmötet valberedningens förslag och väljer ovanstående namn till SBHF:s organisation kommande säsong?

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
 • Ämnet ”Årsmötet 2020” är stängt för nya svar.