Tävlingsföreskrifterna 19/20

Av Matti Månsson
I Förbundsnytt
17 september 2019
0 kommentarer

Tävlingsföreskrifterna är nu uppdaterade för säsongen 19/20. Ändringarna består i stora drag av mindre justeringar och förtydliganden, och finns sammanfattade i början av dokumentet.

En större revidering av paragraferna gällande Lag-SM har diskuterats i styrelsen, men ännu inte genomförts. Istället uppmanar styrelsen arrangörer av Lag-SM att ansöka om dispens för eventuella avvikelser från nuvarande föreskrifter (t.ex. för att spela med 3-mannalag), vilket i sin tur kan ligga till grund för ändringar i TF inför nästkommande säsonger.

Lämna ett svar