Umeligan höst

Höstliga 2010 i Umeå. Arrangörsklubb: Umeå HSS. De 10 bästa resultaten räknas.
Ligan är avslutad.
UL1 UL2 UL3 UL4 UL5 UL6 UL7 UL8 UL9 UL10 UL11 UL12 UL13 UL14 UL15 UL16 BC Tot
1. Finn Finnstedt Umeå HSS 90 100 100 83 83 90 100 83 90 100 100 100 100 100 100 100 83 1000
2. Lars-Erik Svensson Umeå HSS 100 83 83 100 100 100 90 100 100 90 90 83 90 90 90 90 90 960
3. Herman Steen Umeå HSS 83 90 90 90 90 90 83 81 83 83 100 882
4. Håkan Johansson Umeå HSS 81 81 76 81 83 81 83 566
5. Julia Svensson Umeå HSS 72 81 76 81 310
6. Cecilia Svensson Umeå HSS 76 83 76 235
7. Christoffer Sundstedt Umeå HSS 81 81 72 234
8. Olov Brändström Umeå HSS 76 76 76 228
9. Philip Simu 72 81 72 225
10. Peter Östlund Umeå HSS 90 90
11. Jimmy Mårdell Umeå HSS 76 76
12. Stina Ahlqvist Umeå HSS 72 72