Kallelse till årsmöte 2021

Av Matti Månsson
I Förbundsnytt
31 maj 2021
0 kommentarer

Svenska Bordshockeyförbundets kallar till årsmöte 2021. Mötet kommer, precis som i fjol, behöva ske under coronasäkra förhållanden. Nytt för i år är emellertid att mötet inte är forumbaserat, utan sker via videolänk. Då SBHF:s stadgar i dagsläget inte listar videosamtal som en alternativ mötesform kommer även möjligheten ges att närvara fysiskt på plats i SBHF:s ordförande Joakim Åströms trädgård.  

Tid: Sön 27 juni kl 13.00.
Plats: Fredsgatan 19, Umeå / Videolänk.

(Länk till videomöte finns längst ner i inlägget)

Varje medlemsklubb har en röst, och eventuella motioner ska vara förbundet tillhanda senast sön 13 juni för att avhandlas under årsmötet. Då spelåret 20/21 varit inställt har spelarlicenserna automatiskt förlängts utan krav på inbetalning. Detsamma gäller klubblicenserna, vilket gör alla klubbar till medlemsklubbar.

Om vill ställa upp i valet till SBHF:s organisation kan du med fördel höra av dig till valberedningen omgående för att göra deras jobb lite lättare.

 Dagordningen för mötet följer nedan.

 1. Val av:
  A ordförande för mötet
  B sekreterare för mötet
  C två justerare, tillika rösträknare
 1. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Föredragning av:
  A styrelsens verksamhetsberättelse
  B revisorernas berättelse
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Fastställande av medlemsavgiften
 3. Val av:
  A ledamöter till styrelsen och suppleanter
  B valberedning
  C två (2) revisorer
 1. Motioner
 2. Övriga frågor

Inloggningsuppgifter:

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Or call in (audio only)

+46 8 535 270 84   Sweden, Stockholm

Phone Conference ID: 198 422 969#

Lämna ett svar