Results for Arseniy Stolyarov

Back to the start page for Swedish Masters

Basic Groups - Grupp 4

Round Table Home Away Results
1 4 Arseniy Stolyarov - Daniel Setterwall 8 - 1
2 5 Arseniy Stolyarov - Matti Månsson 3 - 6
3 6 Arseniy Stolyarov - Joakim Lundin 3 - 7
4 7 Arseniy Stolyarov - Peter Östlund 1 - 5
5 8 Arseniy Stolyarov - Thomas Petersson 4 - 6
6 9 Arseniy Stolyarov - Wilhelm Pössl 10 - 0
7 10 Arseniy Stolyarov - Robin Westergren 8 - 0
8 10 Axel Lönnqvist - Arseniy Stolyarov 4 - 8
9 9 Yngve Aasheim - Arseniy Stolyarov 1 - 8
10 8 Juho Itkonen - Arseniy Stolyarov 0 - 8
11 7 Ville Henttonen - Arseniy Stolyarov 3 - 7
12 6 Espen Moe - Arseniy Stolyarov 1 - 6
13 5 Magnus Platemar - Arseniy Stolyarov 0 - 10
14 4 Veronika Sachok - Arseniy Stolyarov 3 - 5
15 3 Simon Thomas - Arseniy Stolyarov 2 - 7
16 2 Jaakko Koski - Arseniy Stolyarov 3 - 7
17 1 Jani Herlevi - Arseniy Stolyarov 1 - 10
19 1 Arseniy Stolyarov - Markus Bengtsson 6 - 2
21 3 Arseniy Stolyarov - Andreas Koppe 7 - 1

Final Groups - Grupp 1

Round Table Home Away Results
1 1 Jan Dryák - Arseniy Stolyarov 1 - 1
2 2 Sandis Kristaps Lagzdiņš - Arseniy Stolyarov 2 - 8
3 2 Arseniy Stolyarov - Johan Yrlid 5 - 2
4 1 Arseniy Stolyarov - Yanis Galuzo 4 - 6
5 4 Otto Pesälä - Arseniy Stolyarov 4 - 6
6 5 Krystof Lebl - Arseniy Stolyarov 3 - 6
7 5 Arseniy Stolyarov - Igor Saveljev 6 - 0
8 4 Arseniy Stolyarov - Kimmo Eriksson 3 - 2
9 7 Filip Hamacek - Arseniy Stolyarov 2 - 8
10 8 Anssi Järvinen - Arseniy Stolyarov 4 - 5
11 8 Arseniy Stolyarov - Linus Restel 7 - 3
12 7 Arseniy Stolyarov - Magnus Klippen 4 - 2
13 10 Olof Blume - Arseniy Stolyarov 0 - 7
14 11 Vesa Huotelin - Arseniy Stolyarov 1 - 5
15 8 Björn Svedman - Arseniy Stolyarov 1 - 7
17 8 Arseniy Stolyarov - Roni Nuttunen 4 - 2

Play Off

Round Match Home Away Results
1/8 1 Arseniy Stolyarov - Valts Smagars 2 - 7
1/8 2 Arseniy Stolyarov - Valts Smagars 5 - 3
1/8 3 Arseniy Stolyarov - Valts Smagars 2 - 1
1/8 4 Arseniy Stolyarov - Valts Smagars 3 - 1
1/8 5 Arseniy Stolyarov - Valts Smagars 6 - 2
1/4 1 Magnus Klippen - Arseniy Stolyarov 6 - 5 (sd)
1/4 2 Magnus Klippen - Arseniy Stolyarov 4 - 6
1/4 3 Magnus Klippen - Arseniy Stolyarov 5 - 6
1/4 4 Magnus Klippen - Arseniy Stolyarov 1 - 9
1/4 5 Magnus Klippen - Arseniy Stolyarov 0 - 7
1/2 1 Yanis Galuzo - Arseniy Stolyarov 2 - 5
1/2 2 Yanis Galuzo - Arseniy Stolyarov 6 - 2
1/2 3 Yanis Galuzo - Arseniy Stolyarov 7 - 5
1/2 4 Yanis Galuzo - Arseniy Stolyarov 9 - 1
1/2 5 Yanis Galuzo - Arseniy Stolyarov 2 - 1 (sd)
Pl. 3-4 1 Arseniy Stolyarov - Roni Nuttunen 4 - 5 (sd)
Pl. 3-4 2 Arseniy Stolyarov - Roni Nuttunen 4 - 2
Pl. 3-4 3 Arseniy Stolyarov - Roni Nuttunen 5 - 2
Pl. 3-4 4 Arseniy Stolyarov - Roni Nuttunen 2 - 3
Pl. 3-4 5 Arseniy Stolyarov - Roni Nuttunen 3 - 5