Results for Mikhail Chernobay

Back to the start page for EM

Basic Groups - Grupp 7

Round Table Home Away Results
1 2 Mikhail Chernobay - Michael Toft Nielsen 3 - 0
2 3 Mikhail Chernobay - András Naszádi 0 - 3
3 4 Mikhail Chernobay - Kimmo Eriksson 3 - 3
4 5 Mikhail Chernobay - Trond Ove Gangsøy 1 - 7
5 6 Mikhail Chernobay - Martin Arenlind 2 - 8
6 7 Mikhail Chernobay - Atis Silis 1 - 13
7 8 Mikhail Chernobay - Oleg Ortinov 0 - 6
8 8 Martin Maděra - Mikhail Chernobay 1 - 1
9 7 Valentin Dietze - Mikhail Chernobay 7 - 1
10 6 Alexander Galkin - Mikhail Chernobay 2 - 2
11 5 Elvijs Silins - Mikhail Chernobay 7 - 2
12 4 Thomas Petersson - Mikhail Chernobay 13 - 0
13 3 Sondre Efteland Johansen - Mikhail Chernobay 4 - 4
14 2 Maria Saveljeva - Mikhail Chernobay 9 - 1
15 1 Dmytro Litvinyuk - Mikhail Chernobay 7 - 0

Division 2

Round Table Home Away Results
1 5 Zygimantas Remeika - Mikhail Chernobay 6 - 1
2 4 Igor Zaporojets - Mikhail Chernobay 5 - 4
3 3 Andrei Kniaziuk - Mikhail Chernobay 1 - 1
4 2 Martin Martinec - Mikhail Chernobay 3 - 3
5 1 Matsvei Shyrkavets - Mikhail Chernobay 4 - 3
7 1 Mikhail Chernobay - Yuriy Bondarenko 2 - 5
8 2 Mikhail Chernobay - Mykhaylo Shalomayev 2 - 5
9 3 Mikhail Chernobay - Hanna Ivantsova 3 - 4
10 4 Mikhail Chernobay - Oleg Bondarenko 2 - 3
11 5 Mikhail Chernobay - Sandra Komaraite 3 - 3
12 6 Mikhail Chernobay - Leon Haussknecht 1 - 2
13 7 Mikhail Chernobay - Aliaksandr Bartosh 1 - 7
14 8 Mikhail Chernobay - Alexander Galkin 0 - 4
15 9 Mikhail Chernobay - Denis Andrijashkin 4 - 3
17 11 Mikhail Chernobay - Michael Toft Nielsen 2 - 2
18 12 Mikhail Chernobay - Simon Thomas 0 - 4
19 12 Michal Boštík - Mikhail Chernobay 8 - 2
20 11 Ismo Aulaskari - Mikhail Chernobay 3 - 1
21 10 Ralph Pommerenke - Mikhail Chernobay 3 - 2
22 9 Vafa Hamdamov - Mikhail Chernobay 0 - 2
23 8 Aleksandr Metelitsa - Mikhail Chernobay 6 - 2
24 7 Frank Bruneske - Mikhail Chernobay 2 - 0
25 6 Herman Röholm - Mikhail Chernobay 3 - 3