Results for Sergey Ivanov

Back to the start page for EM

Basic Groups - Grupp 4

Round Table Home Away Results
1 4 Yuriy Prostakov - Sergey Ivanov 0 - 4
2 3 Anette Engel - Sergey Ivanov 1 - 8
4 1 Amund Risa Fylling - Sergey Ivanov 1 - 5
6 1 Sergey Ivanov - Tim Weisseisen 4 - 2
7 2 Sergey Ivanov - Nico Jenni 6 - 0
8 3 Sergey Ivanov - Finn Fries 2 - 2
9 4 Sergey Ivanov - Kryštof Lebl 2 - 3
10 5 Sergey Ivanov - Hanna Ivantsova 4 - 1
11 6 Sergey Ivanov - Alen Shekarev 4 - 2
12 7 Sergey Ivanov - Ulrich Hennemann 4 - 0
13 8 Sergey Ivanov - Mykhaylo Shalomayev 5 - 0
14 8 Zygimantas Remeika - Sergey Ivanov 0 - 6
15 7 Hans Österman - Sergey Ivanov 2 - 1
16 6 Juho Rautio - Sergey Ivanov 2 - 4
17 5 Jevgenijs Zaharovs - Sergey Ivanov 3 - 5

Final Groups - Grupp 2

Round Table Home Away Results
1 9 Sergey Ivanov - Veniamin Gerasimov 3 - 2
2 10 Sergey Ivanov - Roman Ignatenko 3 - 1
3 11 Sergey Ivanov - Daniel Matýsek 7 - 1
4 12 Sergey Ivanov - Edgars Saulitis 3 - 5
5 13 Sergey Ivanov - Jimmy Mårdell 3 - 2
6 14 Sergey Ivanov - Patrik Hellström 0 - 1
7 15 Sergey Ivanov - Edgars Mucenieks 6 - 1
8 16 Sergey Ivanov - Vesa Huotelin 8 - 3
9 2 Sergey Ivanov - Raivis Miglinieks 3 - 1
10 3 Sergey Ivanov - Gints Lasmanis 3 - 3
11 4 Sergey Ivanov - Arseniy Stolyarov 2 - 3
12 5 Sergey Ivanov - Marcus Andersson 4 - 3
13 6 Sergey Ivanov - Oscar Henriksson 4 - 4
14 7 Sergey Ivanov - Jiří Chylík 4 - 5
15 8 Sergey Ivanov - Arne Johannes Holmin 5 - 4
16 9 Sergey Ivanov - Jevgeni Lvov 3 - 1
17 10 Sergey Ivanov - Nikita Zholobov 4 - 0
18 11 Sergey Ivanov - Linus Restel 3 - 3
19 12 Sergey Ivanov - Mika Myllykangas 5 - 2
20 13 Sergey Ivanov - Emil Larsson 7 - 1
21 14 Sergey Ivanov - Joakim Lundin 3 - 2
22 15 Sergey Ivanov - Patrik Petr 3 - 5
23 16 Sergey Ivanov - Sergejs Mihejevs 4 - 1
24 16 Artjoms Zaharovs - Sergey Ivanov 2 - 3

Playoffs

Round Match Home Away Results
1/16 1 Sergey Ivanov - Herman Steen 5 - 0
1/16 2 Sergey Ivanov - Herman Steen 5 - 0
1/16 3 Sergey Ivanov - Herman Steen 5 - 0
1/16 4 Sergey Ivanov - Herman Steen 5 - 0
1/8 1 Sergey Ivanov - Edgars Caics 1 - 2
1/8 2 Sergey Ivanov - Edgars Caics 0 - 3
1/8 3 Sergey Ivanov - Edgars Caics 2 - 1
1/8 4 Sergey Ivanov - Edgars Caics 2 - 3
1/8 5 Sergey Ivanov - Edgars Caics 1 - 2