EM

Back to the start page

Results Playoffs

The matches are played in best of 7

Quarter-Finals

Player 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Nikita Zholobov - Oleksii Korabel 1 - 0 2 - 3
(SD)
2 - 1 1 - 0 2 - 1 4 - 1
1 - 0, 2 - 3 (sd), 2 - 1, 1 - 0, 2 - 1
2 Sergey Ivanov - Nikita Pavlov 2 - 1 6 - 4 3 - 0 5 - 2 4 - 0
2 - 1, 6 - 4, 3 - 0, 5 - 2
3 Evgeniy Matantsev - Dmitriy Nabasov 2 - 3 5 - 4
(SD)
5 - 1 6 - 1 5 - 3 4 - 1
2 - 3, 5 - 4 (sd), 5 - 1, 6 - 1, 5 - 3
4 Dmytro Litvinyuk - Raivis Miglinieks 2 - 1 0 - 3 3 - 4 4 - 3 4 - 3 3 - 2
(SD)
4 - 2
2 - 1, 0 - 3, 3 - 4, 4 - 3, 4 - 3, 3 - 2 (sd)

Semi-Finals

Player 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Nikita Zholobov - Dmytro Litvinyuk 5 - 1 3 - 2 1 - 5 2 - 3 2 - 0 5 - 0 4 - 2
5 - 1, 3 - 2, 1 - 5, 2 - 3, 2 - 0, 5 - 0
2 Sergey Ivanov - Evgeniy Matantsev 4 - 3 1 - 3 4 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 5 2 - 4
4 - 3, 1 - 3, 4 - 1, 1 - 2, 1 - 2, 2 - 5

Bronze match

The match is played in best of 5

Player 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Dmytro Litvinyuk - Sergey Ivanov 4 - 3
(SD)
1 - 4 3 - 2 3 - 2 3 - 1
4 - 3 (sd), 1 - 4, 3 - 2, 3 - 2

Final

Player 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Nikita Zholobov - Evgeniy Matantsev 5 - 2 1 - 2 3 - 2
(SD)
5 - 3 4 - 1 4 - 1
5 - 2, 1 - 2, 3 - 2 (sd), 5 - 3, 4 - 1