3Tunaligan #1 - May The Force Be With You

Tävlingstyp LT
Tävlingsklass Öppna
Lokal liga 3Tunaligan
Arrangör 3Tuna Bordshockey
Datum och tid 23 augusti 2017 (18:30 - 22:00)
Ort Eskilstuna
Tävlingslokal 3Tuna Arena (visa karta)
Deltagare 14 st
Länkar Resultsida
Resultat på Scorpion

Tävlingen saknar beskrivning