Ume Open

Type GP
Class Open
Organizer Umeå HSS
Date and time 19 mars 2016 (09:00 - 19:00)
City Umeå
Venue Carlshöjdsskolan (show map)
Participants 25
Links Results page
Results at gamla resultatsidan

Dags igen för klassiska UME OPEN!

Tävlingslokal: Carlshöjdsskolan i Umeå, samma som vanligt. Ta buss 9 till Carlshöjd, ändstationen.

Anmälan: 150 kr på pg 21 63 25 - 1, betalningsmottagare UHSS och ange namn och klubb.

Övernattning: Kontakta Nydala Camping tel 090 - 16 16 60

Om ni behöver ytterligare information kan ni kontakta Lars-Erik Svensson (090-194832 alt 070-3156913). Mail: Lars-Erik.Svensson@umu.se

OBS! Om du anmäler dig efter den 16 mars 2016: ring eller maila och medtag kvitto.

Väl mött i Umeå 19 mars 2016!