Results for Simon Thomas

Till spelarsidan

Back to the start page for Swedish Masters

Qualification group - Qualification group 4

Round Table Home Away Results
1 3 Daniel Gullberg - Simon Thomas 2 - 3
3 2 Joachim Thyzell - Simon Thomas 1 - 4
4 1 Petter Bäckebjörk - Simon Thomas 3 - 3
6 1 Simon Thomas - Nils Borné 6 - 0
7 2 Simon Thomas - Kevin Eriksson 0 - 7
8 3 Simon Thomas - Jouko Pelkonen 5 - 0
9 4 Simon Thomas - Marcus Andersson 2 - 2
10 5 Simon Thomas - Jimmie Gellersten 5 - 3
11 5 Simon Thomas - Peter Stensmyr 3 - 0
12 6 Simon Thomas - Martin Lundén 3 - 3
13 7 Simon Thomas - Martin Arenlind 1 - 4
14 7 Andrey Voskoboynikov - Simon Thomas 3 - 0
15 6 Henrik Nilsson - Simon Thomas 1 - 1
16 6 Kimmo Eriksson - Simon Thomas 4 - 4
17 4 Anders Olsén - Simon Thomas 2 - 8

Semi final group - Semi final group A

Round Table Home Away Results
1 5 Truls Månsson - Simon Thomas 6 - 1
2 4 Finn Fries - Simon Thomas 3 - 0
3 3 Jimmy Mårdell - Simon Thomas 5 - 0
4 2 Edgars Caics - Simon Thomas 3 - 1
5 1 Anette Engel - Simon Thomas 4 - 2
6 1 Simon Thomas - Joel Hall 4 - 3
7 2 Simon Thomas - Sissie Wikström 4 - 2
8 3 Simon Thomas - Peter Östlund 2 - 5
9 4 Simon Thomas - Ulrik Nilsson 3 - 2
10 5 Simon Thomas - Matti Månsson 4 - 0
11 6 Simon Thomas - Teuvo Moisa 2 - 4

Final division 4

Round Table Home Away Results
1 2 Simon Thomas - Henrik Nilsson 3 - 1
2 2 Simon Thomas - Aleksi Eriksson 3 - 4
5 2 Timo Toivonen - Simon Thomas 3 - 2
6 1 Jimi Månsson - Simon Thomas 2 - 2
8 1 Simon Thomas - Markus Nilsson 3 - 0
9 1 Simon Thomas - Teuvo Moisa 3 - 1

Play-off

Round Match Home Away Results
1/16 1 Peter Östlund - Simon Thomas 2 - 1
1/16 2 Peter Östlund - Simon Thomas 5 - 2
1/16 3 Peter Östlund - Simon Thomas 4 - 2
1/16 4 Peter Östlund - Simon Thomas 0 - 2
1/16 5 Peter Östlund - Simon Thomas 4 - 1