Förbundsinfo

Bildades 1987
E-post info@bordshockey.net
Hemsida http://www.bordshockey.net
Plusgiro 47 28 24-2
Organisationsnummer 889202-1125

Organisation

SBHF’s styrelse valdes under årsmötet våren 2017 till:

 • Jimmy Mårdell (ordförande)
 • Fredric Axelsson
 • Martin Arenlind
 • Matti Månsson
 • Oscar Henriksson
 • Lars Fridell (suppleant, kassör)
 • David Andersson (suppleant)

Till revisorer valdes:

 • Markus Bengtsson
 • Rickard Sjöstedt

Till valberedning valdes:

 • Martin Lundén
 • Eric Norén