Förbundsinfo

Bildades 1987
E-post info@bordshockey.net
Hemsida https://www.bordshockey.net
Plusgiro 47 28 24-2
Organisationsnummer 889202-1125

Organisation

SBHF’s styrelse valdes under årsmötet våren 2019 till:

 • Matti Månsson (ordförande)
 • Jakob Jonsson
 • Anna Holmström
 • Markus Bengtsson
 • Patrik Hellström
 • Lars Fridell (suppleant, kassör)
 • David Andersson (suppleant)

Till revisorer valdes:

 • Eric Norén
 • Rickard Sjöstedt

Till valberedning valdes:

 • Martin Lundén
 • Fredric Axelsson